Czym jest masoneria

Wspólnota

Przyjaźń

Braterstwo

Wolność

czym jest masoneria

O Masonach

Tworzymy grupę osób o najrozmaitszych poglądach i zainteresowaniach, jednak podobnie wartościujących otaczającą nas rzeczywistość. Działamy w Krakowie, niemniej jesteśmy częścią wielomilionowej, ponadnarodowej wspólnoty skupionej wokół idei pracy nad sobą, a przez to czynienia świata lepszym. W obrębie organizacji przyjaźnimy się i spędzamy wspólnie czas wolny poza oficjalnymi spotkaniami. Możemy liczyć na siebie w trudnych momentach życia, ale też cieszyć się wspólnie tymi radosnymi. Łączą nas silne więzi oparte o wspólne wartości i przekonania. Reprezentujemy rożne narodowości, mówimy w różnych językach, jednak tworzymy wspaniałą i harmonijną wspólnotę. Wierzymy, że wolność myślenia i posiadania własnych przekonań jest wartością nadrzędną. Szczycimy się tolerancją względem różnych wyznań, nacji i poglądów.

Wartości dla nas ważne

  • Miłość braterska
  • Poczucie odpowiedzialności i troska o drugiego człowieka
  • Poszanowanie godności każdej osoby
  • Autonomia i wolność nieograniczające innych
  • Tolerancja
  • Miłość do ojczyzny
  • Szacunek dla pracy we wszystkich jej formach
  • Doskonalenie w cnotach męstwa, roztropności i umiarkowania
  • Poszanowanie prawa

Dla kandydatów

Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji

Nasza historia

Poznaj historię krakowskiej loży „Przesąd Zwyciężony”

FAQ

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Literatura

Poznaj polecaną
literaturę