Wspólnota

Przyjaźń

Braterstwo

Wolność

Kim są Masoni

Działalność wolnomularska nie ogranicza się do formalnej przynależności. To przede wszystkim sposób życia zgodny z XII Zasadami Wolnych Mularzy Regularnych. Masoneria, inaczej zwana Sztuką Królewską, to świecki ruch etyczny, którego celem jest samodoskonalenie jednostek w duchu tolerancji, powszechnego braterstwa ludzi, poszanowania pracy i lojalności wobec państwa.

Kim są Masoni
W co wierzą Masoni

W co wierzą Masoni

Myśl przewodnia wolnomularstwa jest tożsama z oświeceniową dewizą: “Wolność, Równość, Braterstwo”. Wolność do myślenia i posiadania własnych przekonań, wolność sumienia każdego człowieka. Równość między wszystkimi braćmi pomimo różnic narodowościowych, wieku, wykonywanych zawodów, statusu majątkowego czy społecznego. Braterstwo, jako silna więź pomiędzy członkami organizacji, którzy w wielu kwestiach ze sobą kontrastują, ale zawsze tolerują i wspierają.

Co robią Masoni

Skupiamy się na pracy nad sobą i dążeniu do bycia dobrymi ludźmi, wartościowymi obywatelami i lepszymi członkami naszych rodzin. Regularnie spotykamy się w kręgu naszej krakowskiej wspólnoty, ale też wyjeżdżamy na prace innych lóż w kraju i za granicą. Angażujemy się w działalność charytatywną i wspieramy akcje pomocowe.

Co robią Masoni

Dla kandydatów

Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji

Nasza historia

Poznaj historię krakowskiej loży „Przesąd Zwyciężony”

FAQ

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Literatura

Poznaj polecaną
literaturę