Pytania i odpowiedzi o Masonerii

W pierwszej kolejności, zainteresowany winien spełniać warunki, o których mowa w Konstytucji WLNP (hiperłącze). Każdy kandydat powinien mieć dwóch wprowadzających, tj. Braci, którzy poznawszy aplikującego są gotowi za niego poręczyć. Jeśli nie znasz żadnych czynnych wolnomularzy – możesz przesłać swój życiorys wraz z listem motywacyjnym, w którym wyłożysz powody skłaniające Cię do przystąpienia do wolnomularstwa. Na ich podstawie zgłosi się dwóch Braci gotowych wpierw bliżej Cię, a następnie ręczyć za Ciebie w Loży. O tym zaś, czy ubiegający się o przyjęcie zostanie zaakceptowany, ostatecznie decyduje zgromadzenie Loży.

Wolnomularzem może zostać światowy dopiero po ukończeniu 25 roku życia. Wyjątek czyni się dla synów Wolnych Mularzy w stopniu Mistrza, którzy mogą być inicjowani po ukończeniu 21 roku życia.

Nie. Wolnomularstwo nakazuje swym członkom respektować przekonania i wiarę bliźnich. Nie narzuca Braciom żadnych wierzeń religijnych i żadnych nie wzbrania. Wymaga jedynie, by były one szczere i nie sprzeciwiały się jego podstawowym założeniom.

Nie. Z przynależnością do wolnomularstwa wiąże się jednak obowiązek uiszczania składek członkowskich. Ich wysokość nie odbiega od opłat spotykanych w innych organizacjach opartych na zasadzie członkostwa.

W Loży nic nie dzieje się „tu i teraz”. Bracia wprowadzający też potrzebują chwili, by odpowiednio poznać kandydata. Dlatego proces kandydacki jest stosunkowo długi. Od momentu zgłoszenia do inicjacji mija średnio od 6 do 12 miesięcy.

Nie. Wolnomularstwo jest wspólnotą ponadwyznaniową i w swym gronie zabrania wszelkich dyskusji lub polemik na tematy religijne. Od kandydatów oczekuje jednak wiary w siłę wyższą i z szacunkiem odnosi się do wszystkich przekonań religijnych

Samo pojęcie „Loża” może oznaczać miejsce spotkań wolnomularzy, a także podstawową jednostkę organizacji Masonerii. Loże powstają w określonym mieście i uzyskują od swojej Obediencji (w naszym przypadku jest to Wielka Loża Narodowa Polski) kolejny numer. Lista Lóż skupionych w WLNP znajduje się tutaj.

Tak. Natomiast kandydatom wolno starać się o przyjęcie do tylko jednej Loży.

Dokładny przebieg spotkania lożowego objęty jest tajemnicą. W jego trakcie odbywa się rodzaj inscenizacji rozpisanego na role świeckiego rytuału, a także prezentowane są referaty dotyczące różnorodnych tematów: od historii i symboliki ruchu, poprzez zagadnienia filozoficzne, aż po literaturę.

Wolnomularzom absolutnie nie wolno ujawniać przebiegu spotkań oraz tożsamości innych Braci, o ile nie uzyskali na to od nich wyraźnej zgody.

Dla kandydatów

Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji

Nasza historia

Poznaj historię krakowskiej loży „Przesąd Zwyciężony”

Masoneria

Kim jesteśmy
i nasze wartości

Literatura

Poznaj polecaną
literaturę