Dla Kandydatów

Jak dostać sie do masonerii

Jak dostać się do Masonerii

Wolnomularstwo przyjmuje w swoje szeregi osoby wolne i dobrych obyczajów. Loża Nr 3 „Przesąd Zwyciężony” pracuje pod auspicjami Wielkiej Loży Narodowej Polski. Oznacza to, że do naszej Loży należeć mogą wyłącznie mężczyźni, co najmniej 25-letni.

Proces kandydacki

Należy zwrócić się do znanego Wolnomularza lub wysłać zgłoszenie na kontakt

Poprosimy o przesłanie życiorysu

Dokumenty po wstępnej ocenie są dyskutowane na spotkaniu Loży, a następnie dwóch Braci nawiązuje kontakt z poszukującym

Kolejne kroki omawiane są indywidualnie z poszczególnymi kandydatami

  1. Należy zwrócić się do znanego Wolnomularza lub wysłać zgłoszenie na kontakt
  2. Poprosimy o przesłanie życiorysu
  3. Dokumenty po wstępnej ocenie są dyskutowane na spotkaniu Loży, a następnie dwóch Braci nawiązuje kontakt z poszukującym
  4. Kolejne kroki omawiane są indywidualnie z poszczególnymi kandydatami

Warunki

  • Niekaralność
  • Bycie osobą dobrych obyczajów
  • Bycie wolnym człowiekiem

Uwaga! Wielka Loża Narodowa Polski rozpatruje aplikacje składane wyłącznie bezpośrednio, nie przez pośredników. Zwracamy też uwagę, że oferty odpłatnej pomocy w procesie aplikacyjnym lub odpłatnym poręczeniu przez osoby podające się za członków Wielkiej Loży Narodowej Polski są oszustwem.

Masoneria

Kim jesteśmy
i nasze wartości

Nasza historia

Poznaj historię krakowskiej loży „Przesąd Zwyciężony”

FAQ

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Literatura

Poznaj polecaną
literaturę